Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1.        Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Sprzedawcy poprzez Sklep.
 2.        Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
 3.        Sprzedawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celupodejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

§ 2 Administrator Danych Osobowych

 1.        Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.
 2.        Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 3 Zbiór Danych Osobowych

Zbiór Danych Osobowych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora na podstawie art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 4 Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

 1.     Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
 2.     Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.
 3.     Rejestracja w Sklepie wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.
 4.     Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na złożenie Zamówienia.

 

§ 5 Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1.     Administrator poprosi Kienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia:

1)      nazwisko i imię, albo firmę przedsiębiorcy,

2)      adres zamieszkania,

3)      adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4)      adres poczty elektronicznej,

5)      numer telefonu,

6)      numer NIP,

7)      dane do faktury VAT,

oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.

 1.     W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 2.     Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
 3.     Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

 

§ 6 Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 1.     Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.
 2.     Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu.
 3.     Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 

§ 7 Informacje handlowe

1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.

2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.

 

 

§ 8 Wykorzystanie plików Cookies - tzw. „ciasteczek”

 1.     „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.
 2.     „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora.